Home | People | Crew | Gallery | Contacts

ПРЕДАВАНЕТО

Неносталгично се излъчва от 1 януари 2006 година по Сателитния канал на БНТ ТВ България, всяка неделя, след централните новини.

Рубриката е външна продукция на БНТ и се продуцира от UVT.
Героите на 'неНОСТАЛГИЧНО' са българи, живеещи в различни страни по света.
Те са на различна възраст, с различни професии…
По различно време и различни причини са заминали извън България…
Общото между тях е успешната професионална и социална реализация в обществата на страните, в които живеят.

В няколко дни от свое идване в България те разказват за себе си, за причините за заминаването, проблемите, успехите, колебанията и надеждите си...

Освен за техния успех или проблеми в чужбина, разговорът провокира и носталгията към родната улица, любимо място, стари приятели…
Разказите са изградени в духа на едно лично пътешествие между другата страна и България, в търсенето на формулата за успеха на българи, реализирали се извън границите на България, но запазили своя български дух.

UVT | SOHO Production